Belasting betalen op de winsten uit cryptomunten?


Cryptomunten zijn hotter dan ooit met mooie winsten tot gevolg. Moet je als cryptobelegger nu belasting betalen op jouw winst? Net zoals in de meeste andere landen, heeft ook België (nog) geen aparte fiscale regelgeving rond virtuele munten. 

Het antwoord op de vraag of de fiscus de winsten uit jouw cryptobeleggingen zal belasten, hangt af van de wijze waarop je investeert. Ben je een doorwinterde trader of eerder een beginneling met een long-term plan? 

Doorwinterde trader of beginneling? 

Indien jouw beroep bestaat uit het handelen in cryptomunten, is er weinig discussie.  De winsten die je uit speculatie opstrijkt, kwalificeren als beroepsinkomsten en zullen als dusdanig worden belast.

Voor de beginneling die na zijn werkuren ervan geniet om de koersen van cryptomunten te raadplegen en in enkele munten te investeren, is de situatie anders. De meerwaarde op de verkoop van cryptomunten is vrijgesteld voorzover de transacties "binnen het normale beheer van het privévermogen" vallen.  In dat geval ben je - met de woorden van de fiscus - een "goede huisvader".

Maar een beginneling blijft vaak geen beginneling. Indien je de tricks van het exchange-foor doorhebt en met hoge risico inspeelt op hevige koerswijzigingen, krijgen jouw trades in de ogen van de fiscus een speculatief karakter. In dat geval geldt het belastingtarief van 33%.

Praktijk? 

Dit is de theorie. In de praktijk bestaat er vooralsnog heel wat onduidelijkheid over de definitie "goede huisvader" en de invulling van het begrip "speculatief".  Wanneer ben je immers speculatief bezig? Indien je portefeuille méér dan tien cryptomunten bevat en 25.000 euro overschrijdt of ben je speculatief als je de munten verkoopt bij een crash?  

En sssst...de transacties in bitcoins en altcoins vinden vaak plaats op buitenlandse handelsplatformen waarop op dit moment geen toezicht wordt uitgeoefend.  Het opsporen van transacties door de fiscus is hierdoor bijzonder moeilijk. De vraag is of dit in de toekomst ook zo zal blijven...